TASFİYE HALİNDE

TÜRKİYE HALK BANKASI 

PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI   DAYANIŞMA DERNEĞİ


 

 

Duyuru 002

 

Sayın Üyemiz:

 

   İlişikte Ad Soyadları ve tarafımızca yapılan çalışmalar sonucu ,çalıştıkları yer ve temin edebildiğimiz tlf.ve adresleri bulunan ve VAKFIMIZIN geleceğinde söz ve sorumluluğu bulunan T.Halk Bankası personeli Yardımlaşma Vakfının Genel Kurul Delegeleridir.Başka bir deyişle sizin HAKKINIZI ve HUKUKUNUZU korusun ve sizin adınıza karar versin diye ak oylarınızla seçip Genel Kurula gönderdiğiniz Delegelerdir.

 

   Bu Delegeler sizin adınıza 20.04.2003 tarihinde Ankarada Olağanüstü bir toplantıda tüm üyelerin kıt kanaat geçindikleri dönemlerde  verdiğiniz aidatlarla kurulan Vakfımızın Yine

sizin adınıza verdikleri kararla  TASFİYESİNE karar vermişlerdir.Tasfiye ile ilgili daha öncede vakfın Yönetiminde bulunan 10 Kişiyi görevlendirmişlerdir.Bu Kurul Vakfımızın nakit varliğindan 250 trilyonu ihdas ettikleri bir sistemle  10 ayda dağıtmışlardır.

 

   Dağıtım sisteminden  Vakfımızın kuruluşunda emeği geçen,Bankasına ve vakfına bir ömür vermiş 1000 aşkın üye mağdur edilmişlerdir.Bu üyelerle birlikte 10 yılı aşan hizmeti bulunan üyeler arasında da üyelik süreleri aynı ancak aldıkları pay farklı olan mağdurlarla, geriye dönük borçlanması dikkate alınmayan,hesaba katılmayan üyelerimizde  vardır.Yalnız 35 milyarın üzerinde pay alanlar için bu sistem çok güzel.!! Bu dağıtımı yapanlara gazete ilanı ile teşekkür edip mutluluktan uçan  mağdurları görmeyen görmek istemeyen üyelerde vardır.

 

   Sayın Üyeler Vakfımızca  dağıtım usulleri ile ilgili kitapcıkta da belirtildiği gibi bundan sonra yapılacak dağıtımlarda bu mağdur edilen üyelere fazladan bir şey verilmeyeceği  birinci dağıtımda aldıkları mıktarı bile ALAMAYACAKLARI ,27.06.2004 tarihinde yapılan Derneğimiz 2.Olağan Genel Kuruluna katılan ve bir konuşma yapan Tasfiye Kurulu Başkanı Cevat Bekin,Dağıtım sisteminde bazı üyelerin(600 kişi) mağdur ettiklerini,Hacettepe Üniversitesine Vakfımızca verilen VERİLERDE 22 kişide hata yaptıklarını ve bu hataları düzeltme yoluna gittiklerini bizzat Genel Kurula deklere etmişlerdir.

.

   Bu haksızlığın Mahkemeye gidilmeden bir çözüme kavuşturulması isteğimiz,ricamız ,ve ibraz ettiğimiz 9 Eylül Üniversitesi ön raporu ve Vakıf ana senedi ve diğer belgelere rağmen haksızlığın düzeltilmesi talebimiz Vakfımız Tasfiye Paylaştırma Kurulu  tarafından red edilmiş,mahkemede hakkınızı arayınız .denilmiştir.Dernek olarak bu güne dek bekleyin “Vakfımızla görüşmeden Mahkemelerde sürünmeyelim.Vakfımızı idare edenler yapılan bu haksızlıkları görmezden,görmemezlikten  gelemezler bu haksızlığa bir çare bulurlar.Düzeltme yönüne gidilirse bugüne kadar açılan davalardan üyelerimiz vazgeçerler çünki hiçbir üye Vakfı ile mahkemelik olmak istemez istemiyor.” ve talebimizi Hukuk Müşavirlerine danışmaya ,sormaya bile gerek duymadan maalesef önerilerimizi red ederek ümidimizi söndürmüşlerdir.Bundan böyle Derneğimiz, daha önce faaliyet raporunda belirttiği gibi tespit edilen 5 önemli Dava kriterleri baz alınarak Hukuki sürecin başlatılması  kararını almıştır.

 

   Dernek İzmir Şubemiz aracılığı ile Vakıf Yönetimince hataların mahkemeye gidilmeden  gerekli düzeltmelerin yapılması talebimizin reddi halinde ne ve nasıl yapılabilirizi hukuki yönden tartıştığımız ve konuya vakıf olduklarına inandığımız deneyimli 3 Avukattan oluşan           DİNÇEROĞLU .Hukuk Bürosu(Av.H.Enis DİNÇEROĞLU,Av.Osman DÜZGÜN,Av.Ahmet GONCA) ile bu hukuki  mücadeleyi yapmayı düşünüyoruz.Üstelik dava masraflarının dava adedinin fazlalığı açısından da üyelerimiz lehine  daha uygun olacağı kanısındayız .                         Avukatlarımızın Derneğimize hitaben Dava ve davanın seyri ile ilgili görüşleri ile Dava giderlerini açık bir şekilde yazdıkları yazı ve sözleşme örneği yazımız ekinde sizlere gönderilmektedir.Avukatlara verilecek Vekaletnameleri bir araya gelerek 5 kişi 10 kişi verirsek Noter masrafından tasarruf etmiş oluruz.Vekaletneme ile Avukatlık sözleşmesini imzalayan üyemiz Dava giderleri için (2.000.000.000.-üzerinden )50.000.000.--tl yı T.Halk Bankası Konak/izmir Şubemiz nezdindeki 287059 nolu Hukuk Bürosu hesabına gönderdiklerini belirten dekont sureti ile Vekalet ve sözleşme ile birlikte iadeli –taahütlü olarak Hukuk Bürosu Adresine göndersinler.Hukuk Bürosu Adresi:DİNÇEROĞLU HUKUK BÜROSU .CUMHURİYET BULVARI GÜMRÜK İŞHANI K:2 /205-206 KONAK/İZMİR. İsteyen üyelerimiz (ki bunda bir mecburiyet yoktur).Dernek Ankara Merkezimiz den,veya Dernek İzmir Şube Başkanımızdan Dava açılması ile ilgili daha geniş bilgi alabilirler.

Derneğimiz bu Hukuki süreç aşamasında konunun israrlı takipçisi olacak dava seyrini takip edecek ve üyelerini zaman zaman bildirileri ile bilgilendirecektir.

 

   Sayın üyeler Ülkemizde Hukuki sürecin istenilen ,arzu edilen düzeyde süratli işlemediği hepinizin malumlarıdır.Bu nedenle :

Derneğimiz,2.Olağan Genel Kuruluna sunduğu bir önerge ile “Zemin,Zaman ve ortamın sağlanması” halinde Tasfiye ve Paylaştırma Kurulunun hesap vermeye sorumlu olduğu ilişikte Adı Soyadı,Delegesi bulunduğu Bölgesi,ve tarafımızdan tespit  edilen  en son (ki değişmiş de olabilir.)Adresi veya telefonu belirlenen T.Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı  GENEL KURUL DELEGELERİ ‘ni içinde seçiminde bulunacağı bir gündemle Olağanüstü toplantıya çağırıp Vakfımızın bu gününü,tespit edilen haksızlıkların giderilmesi.ve yarınında karşılaşılacak sorunlarının hallı için Ekim veya Kasım Ayı içinde toplantıya çağırılmasının gerekli olduğu kanısındayız..

   Toplanacak Genel Kurul 450 trilyon büyüklüğündeki bir varlığa sahip Vakfımızın tasfiyesini, Vakıf ana senedimizin 42 maddesi uyarınca (10 kişi ile değil) Vakfımızın Genel Kurulunca yeniden seçilecekYönetim,Denetim,Disiplin ve Temsilciler Kurulu üyelerinin  Denetim ve gözetiminde sorumluluk bilinci ve ciddiyetinde tasfiyesini hakkaniyet ölçüleri içinde  ve tüzüğüne uygun olarak gerçekleştirebilir.ve gerçekleştirmelidir.

 

   Bunun da en kestirme en uygun yolu Genel Kurul Delegelerine sorumluluklarını hatırlatıp gereğini yapmaya ikna etmektir.

Sayın Üyeler ;Böyle bir yöntemi düşünmeden mevcutlarla sorunun halli için tüm yollar denenmiş ,ancak maalesef her seferinde bize mahkeme yolu gösterilmiştir.Mahkeme neyi ve hangi zaman sürecinde çözecektir.Mağdur olan kesimin yaş ortalaması oldukça yüksektir  EN ÖNEMLİSİ  Bu mahkemeler neticeleninceye kadar hiçbir üye Vakıftan TEK BİR KURUŞ  bile alamayacaktır.

 

   Bir Vakıf düşünün 1000 üyesinden fazlasıyla mahkemelik.Üyeleri ile mahkemelik  Vakfın tasfiyesi uzayacak,bu sefer tüm üyeler mağdur olacak.Tasfiye sürecinin  uzamasının kime ne kazandıracağı ne kaybettireceğini Genel Kurul Delegelerinin izanına ve insafına bırakıyoruz.

Genel Kurul Delegeleri ile bu hususları konuşurken onları bilgiyle,belgeyle ,iyilikle, Mevcut Yönetimin Biz bu işi yaparız diyip,Vakıf Ana Senedinin söylediğinin tersine yaptıklarını daha doğrusu yapamadıklarını Delegelere anlatınız.

 

   Belge ve bilgilendirme yönünden yetersiz kalırsanız Derneğimize müracaat ediniz.Size en kısa sürede bilgi ve belge ulaştıralım.Delege listesindeki Telefon Numaraları ve Adreslerde değişiklik olabilir .Şayet adres ve tlf. doğrusunu tespit ederseniz mutlaka derneğe yazdırınız.Delegelerle Derneğimizi mutlaka görüştürünüz.

 

   Unutmayınız hepimiz HALKBANKLIYIZ.Vakfımızın bu günlere gelmesinde hepimizin emeği, göz nuru var.Nakit dağıtımındaki  Hacettepe Teknik raporunu ,Dernek olarak 9.Eylül deki Öğretim görevlilerine incelettik.alınan ön raporda yapılan haksızlık tespit edildi .

Mevcut Yönetime ayrı ayrı dosyalar halinde sunduk ancak illada mahkemeye gidin dediler.Ön raporu incelemek isteyen tüm delegelere veriniz .incelesinler.gerekirse inceletsinler.Tereddüt ettikleri hususlarda Dernek olarak yardıma hazır olduğumuzu bilsinler.Kimse kimsenin hakkını istemiyor.Hakkaniyet ölçüleri içinde herkesin hakkı neyse o hak sahibine teslim edilsin.Kimsenin hakkı kimseye geçmesin zira ağlayanın malı gülene hayretmez.

 

   Sonuç olarak bizler iddia ediyoruz eğer Vakfımızın Tasfiyesi Vakıf  Ana Senedimizin 42 Maddesi hükümleri uyarınca yapılsaydı,Bu hükümlere uyulsaydı Bu gün yaşanan ve yaşanacak olumsuzluklardan,haksızlıklardan hiç biri ama hiç biri yaşanmazdı.yaşatılmazdı. 

 Şimdi görev Tüm Vakıf üyelerinin HAK SAHİBİYSENİZ HAKKINIZI ARAYINIZ.Derneğin yaptığı uyarıları dikkate alıp gösterdiği,önerdiği yolda bıkmadan usanmadan ÇALIŞINIZ

 

   Tüm Üyelerimiz:Varsa Cep telefonlarınızı bize yazdırınız zira bu aşamadan sonra SMS  mesajlarla daha uygun fıyatlarla haberleşme imkanı bulabileceğiz.Adres değişikliği nedeniyle ve ya postada ki aksaklıklar nedeniyle sizlere ulaşmakta güçlük çekmekteyiz.Mektuplarımız iade edildiği için yapılan masrafta boşa gitmektedir..

YAPTIĞIMIZ VE YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR İLE VAKFIMIZ GENEL KURUL DELEGELERİ SESİMİZİ DUYACAK ,SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEK,VE HAK YERİNİ BULACAKTIR.

BUNA BİZ İNANDIK SIZDE İNANIN .........

                                                                                           SAYGILARIMIZLA 

                                                                                           DERNEK YÖNETİM KURULU Dernek Adresi:Ihlamur Sokak no:10/4

                        Kızılay/Ankara

Telefon:0.312.417.26.27

Faks     :0.312.419.11.67

............................................................

Dernek İzmir Şube Başkanı Seyhan Teoman

Telefon:0.232.441.42.31

Cep:0.532.413.38.93

 

 

                                                      DELEGE LİSTESİ

 

Sıra  Adı ve Soyadı           Dur. Der.Ü.   Telefon                  Adres

.GENEL MÜDÜRLÜK-......................................  ...........  ...........   ..........................

1-Muammer Ertan             -E-   Evet     0.312.3439456

2-Erdem Akpınar               -D-  Evet     0.532.2380080

3-Erdal Öziç                      -E-   Evet     0.533.2623518

4-Veli Karataş                   -D-  Evet      0.312.4795700

5-Mustafa Çam                 -B-   Hayır    0.312.2894292  0532 5583026

6-Mehmet Bozyiğit          -D-   Hayır    0.312.3157622/229 0.542.764.1244

7-Hasan Çelik                  -D-   Evet      0.312.4275547

8-Sabri İşdiken                 -B-   Hayır    0.532.6921769

9-Nimet Güneş                 -D-  Evet      0.532.6181000

10-Yaşar Şengül              -E-   Evet      0.532.3041808

...........................................................................................................-

-ADANA-

11-Mahmut Orhan           -E-   Hayır    0.322.2351789

12-Mustafa Maden          -B-   Hayır    0.224.2230015   T.H.B Altıparmak Şb.Md Bursa

............................................................................................................

ADIYAMAN

13-Umran Tezcan            -B-  Hayır    0.346.2220959    T.H.B Sivas Şb.

..................................................................................................................

AFYON-

14-Yalcın Çoban            -B-   Evet      0.272.2151252    T.H.B  Şube Md AFYON

...................................................................................................................

AĞRI-

15-Enver Baysal             -B-  Evet      0.242.8551320    T.H.B. Finike /Antalya

....................................................................................................................

AMASYA-

16-Mehmet Çipe            -B-  Hayır    0.232.5121291     T.H.B.  Tire/İzmir

.............................................................................................................................

ANKARA BÖLGESİ-

17-Muhammet Zaim     -B-  Hayır    0.312.2893858

18-Berrin Yayla            -B-  Hayır    0.312.3416333      T.H.B. Şb.Md. Büyüksanayi/Ank

19-Cevat Bekin             -B- Hayır     0.312.2893501

20-Ünsal Taş                 -E- Evet       0.312.2407883  0.532.2812003

21-M.Reşit Dinçer        -D- Hayır

22-Ali Baygın               -D- Hayır                                   Tarım Köy İşleri İd.Mali D.Baş/Ank

...............................................................................................................................

ANTALYA-

23-Turgay Acıcan         -B.-  Evet    0.312.3467667   0.533.3258808

24-A.Bülent Cigalı        -D-  Hayır                                  Niğde sok.7/11 Sokullu-Dikmen

..............................................................................................................................

ARTVİN-

25-Mustafa Kurt            -D-  hayır                                   Maliye Narman/Erzurum

.....................................................................................................................................

AYDIN-

26-Emin Kayaoğlu         -D- Hayır                                  Kültür Müdürlüğü- Aydın

27-Şerafettin Güleşken   -B- Hayır   0 256 3134750       T.H.B. NAZİLLİ – AYDIN

............................................................................................................................................

BALIKESİR-

28-M.Aydın Demir          -E- Evet    0266 7146313  0532 3429573

29-ömer Tetik                  -B- Evet    0266 4122143

......................................................................................................................................

BİLECİK-

30-Hacı Musa Köse         -B- Hayır  0276 4141162        T.H.B.Eşme Şb.müdürü

...................................................................................................................................

BİNGÖL-

31-Nurettin Vural            -B- Hayır   0212 5831156         T.H.B.Bakırköy Şb.İstanbul

.................................................................................................................................

BİTLİS-

32-Kahraman Albayrak   -B- Evet     0434 8275783

..................................................................................................................................

BOLU-

33-Cevdet Özgen             -E- Hayır                                   Ergün dadaşlar sit.maraşal çakmak

                                                                                          mah.postacı sok. 2/9 Sincan_Ank.

...........................................................................................................................................

BURDUR-

34-Kemal Kubilay             -D- Hayır                                   Orman İşletme Md.BURDUR

............................................................................................................................................

BURSA-

35-Abdurrahman Aytekin  -E- Evet    0224 2427370

36-Hüseyin Demirtaş          -D-Evet    0532 5807710

..................................................................................................................................................

ÇANAKKALE-

37-Servet Erdoğan              -D  Hayır                                18 mart Ünivers.Çanakkale

.................................................................................................................................................

ÇANKIRI-

38-Ali Osman Nalçakar        B   Evet  0388 3117874           

.........................................................................................................................................

ÇORUM-...........

39-Seydi Karaman                B  Hayır  0222 2301340       T.H.B.ESKİŞEHİR ŞB.

........................................................................................................................................

DENİZLİ-

40-Ünsal Söylev                   B   Hayır  0258 2421016       T.H.B.DENİZLİ ŞB.

41-Mehmet Aksu                  E   Hayır  0533 7225537

.........................................................................................................................................

DIYARBAKIR-

42-Cemil Kopal                    B  Evet    0358 5131215        T.H.B.MERZİFON ŞB.

..........................................................................................................................................

EDİRNE-

43-Cahit Ümit Ezelhan         E  Hayır   0266 5524075        Tekirdağ

...............................................................................................................................................

ELAZIĞ-

44-Selahattin Yıldırım          D Hayır    0424 2333145       T.H.B.ELAZIĞ

................................................................................................................................................

ERZİNCAN-

45-Mustafa Özcan                 E  Evet      0384 4714780

.................................................................................................................................................

ERZURUM-

46-Tekin Tatar                      B   Hayır

.................................................................................................................................................

ESKİŞEHİR-

47-Selahattin Yüksel            B  hayır     0224 2240666      T,H,B, BURSA

.................................................................................................................................................

GAZİANTEP-

48-Adnan Orhan                   E Hayır     0262 3210831  0533 6545201 Kocaeli sig ac.

.....................................................................................................................................................

GİRESUN-

49-Muzaffer Kızılmeşe         B  Hayır    0252 2143719      T.H.B.MUĞLA

....................................................................................................................................................

GÜMÜŞHANE-

50-Sezai Yılmaz                    B  Hayır    0464 2130057       T.H.B.Rize

.................................................................................................................................................

HAKKARİ-

51-Ali Aksaç                         B  Hayır                                   T.H.B.BAKIRKÖY-İST.

..................................................................................................................................................

ANTAKYA-

52-Cevdet Aygün                  B  hayır     0326 6136960         T.H.B.İSKENDERUN

...................................................................................................................................................

ISPARTA-

53-Ramazan Demirelli          B  Hayır    0246 3114150          T.H.B.EĞİRDİR

..................................................................................................................................................

MERSİN-

54-İlhan Yiğit                        E Evet       0324 3595995

....................................................................................................................................................

ISTANBUL BÖLGESİ-

55-Cemal Ergen                     B  Hayır   0212 2322500           T.H.B.ŞİŞLİ

56-H.Turan Hacıahmetoğlu   B  hayır   

57-İbrahim Aksoy                  D  Hayır

58-Kansu Kaya                      B  hayır     

59-Mürsel Ertaş                     B  Hayır                                     T.H.B.KADIKÖY

60-Bülent Özkara                  E   Hayır

...................................................................................................................................................

İZMİR BÖLGESİ-

61-Faik Ertuna                       E  Hayır       

62-Asım Erkul                       B  Hayır  0232 4411182            ege bölge doktor

63-Hasan Zeybek                   B  Hayır  0322 3593415           T.H.B.ADANA

64-Suphi Bingöl                     B  Hayır 

...............................................................................................................................................

KARS -

65-Levent Bayramcı               B  Hayır  0474 2233838             T.H.B.KARS

..................................................................................................................................................

KASTAMONU –

66-Mustafa Çalışkan               E Evet     0366 3132824  0536 2550086

.....................................................................................................................................................

KAYSERİ-

67-Ahmet Hıdır                       B  Hayır   0312 4174098              T.H.B.Demirtepe

.................................................................................................................................................

KIKLARELİ-

68-Salih Ceylan                       E  Hayır                               Şükrüpaşa mah.Bahriyeüçok cad.

                                                                                             güçlü sit.B blok D.7  EDİRNE

....................................................................................................................................................

KIRŞEHİR-

 69-İlhan şahin                         B  Hayır                                     T.H.B.BAKIRKÖY

..............................................................................................................................................

KOCAELİ-

70-Baki ZAZA                        D  evet     0312 2153634

................................................................................................................................................

KONYA-

71-Nihat Çuhadaroğlu             B  Hayır    0322 3520530

....................................................................................................................................................

KÜTAHYA-

72-Ahmet Altıparmak             B   Evet     0222 2301340

......................................................................................................................................................

MALATYA-

73-A.Turan Önal                     B  Hayır    0422 3236330         T.H.B. MALATYA

.......................................................................................................................................................

MANİSA-

74-Celal Öztürk                      B  Evet     0232 2452684

........................................................................................................................................................KAHRAMANMARAŞ-

75-S.Bülent Gülkan                B  Hayır    0344 2212600         T.H.B.KAHRAMANMARAŞ

.......................................................................................................................................................

MARDİN-

76-Yaşar Olgaç                       B Hayır     0482 2121378          T.H.B.MARDİN

......................................................................................................................................................

MUĞLA-

77-Hüseyin İçkol                    B  hayır       0242 2434483         THB ANTALYA

.......................................................................................................................................................

MUŞ-

78-Gazi Muslukçu                  B  Hayır    0432 2161188           THB VAN

.......................................................................................................................................................

 NEVŞEHİR-

79-Tahsin Ünivar                       B  Hayır    0384 21231283          THB NEVŞEHİR

........................................................................................................................

NİĞDE-

80-A.Ali Öztürk                         B  Hayır     0246 2181226            THB ISPARTA

.................................................................................................................................................

ORDU-

81-Osman Öztürk                       B  Hayır     0216 3454730            THB KADIKÖY

.................................................................................................................................................

RİZE-

82-Vahit Uslu                             E  Hayır                             istasyon mh.8.sok.camkent sit.

                                                                                             C blok k.1 d.4 kırklareli

.................................................................................................................................................

ADAPAZARI-

83-Mustafa Demir                      E  Evet      0532 2668294

....................................................................................................................................................

SAMSUN-

84-Necati Ulu                             B Hayır                             Kızılırmak mah. 8çcad.5/1 balgat

85-Kerim Sezer                          B Hayır                             Samsun

....................................................................................................................................................

SİİRT-

86-Metin Şendur                        B Hayır   0484.2238687    T.H.B. Siirt Şubesi

..............................................................................................................................................

SİNOP-

87-Suphi Çengel                        B Hayır   0.374.5233651   T.H.B. Düzce Şubesi

...........................................................................................................................................

SİVAS-

88-M.Ali Nurluoğlu                  B  Evet    0.542.2339170   T.H.B  Sanayi sitesi SİVAS

............................................................................................................................................

TEKİRDAĞ-

89-Durmuş Akşit                      B. Hayır   0.282.2614996   T.H.B  Tekirdağ Şubesi

................................................................................................................................................

TOKAT-

90-Yılmaz Sarıoğlu                  B  Hayır   0.358.2181280   T.H.B.  Amasya  Şubesi

..................................................................................................................................................

TRABZON-

91-Ayla İşçi                             B   Hayır  0.462.3217289    T.H.B. Trabzon Şubesi

.....................................................................................................................................................

TUNCELİ-

92-Şükrü Akyar                       E   Evet    0.4242382390    

....................................................................................................................................................

URFA-

93-M.Nezir Saidoğlu               D  Evet    0.532.3127015

.................................................................................................................................................

UŞAK-

94-Adnan Pıyancı                   B   Evet    0.542.343.7188     T.H.B. Uşak Şubesi

..................................................................................................................................................

VAN-

95-Levent Torosdağ                B  Hayır  0.432.2164924       T.H.B  Van Şubesi

...................................................................................................................................................

YOZGAT-

96-Halil Şimşak                      E  Evet    0.354.2170081     

...................................................................................................................................................

ZONGULDAK-

97-Cemil Erdoğan                  E   Hayır 

.......................................................................................................................................................

AKSARAY-

98-.Vehbi Yıldırım              B   Hayır   0.284.2253119     T.H.B   Edirne Şubesi

.......................................................................................................................................................

BAYBURT-

99-Ali Seymen                       B   Hayır     Tuzcuzade mah.panselek sok.34 Bayburt

.......................................................................................................................................................

KARAMAN-

100-Abdullah Kök                 B   Hayır   0.372.2537420     T.H.B    Zonguldak Şubesi

.......................................................................................................................................................

KIRIKKALE-

101- Necati Çiftçioğlu           B   Hayır

..................................................................................................................................................

BATMAN

102-Mehmet Tatargan           B   Evet   0.486.5184090       T.H.B. Silopi Şuıbesi

...............................................................................................................................................

BARTIN-

103-Adem Yılmaz                B.   Hayır  0.352.2221364      T.H.B   Kayseri Şb

..................................................................................................................................................

ARDAHAN-

104- Naif Çoban                  B.    Hayır

......................................................................................................................................................

IĞDIR-

105-Cahit Başaran               B     Hayır   0.476.2275690     T.H.B   Iğdır Şubesi

.......................................................................................................................................................

GÖKHAN NARINOĞLU-

106-Gökhun Narinoğlu       B     Hayır   0.312.2878353      T.H.B.  Balgat Şb.

..........................................................................................................................................

KARABÜK-

107-Nevzat Ayhan               B    Hayır   0.264.2744656      T.H.B   Adapazarı

.............................................................................................................................................

KİLİS-

108 Şevket İmral                 B     Hayır   0.348.8131970      T.H.B. Kilis Şb.

.............................................................................................................................................

OSMANİYE-

109-Mehmet Ünal               B     Evet    0.533.7245997       T.H.B. Osmaniye Şb.

................................................................................................................................................

DÜZCE-

110-M.Emin Özçelik          B.  Hayır    0.216.7120832        T.H.B.   Şile/ist   Şubesi

............................................................................................................................................

LEFKOŞE-

111-  Zuhal Tunalı              E   Evet     0.392.2256055         Lefkoşe             

.........................................................................................................................................

ŞIRNAK

112-Şahin Uğur                 B   Hayır

 

 

  

 

                        Internet Adresimiz : www.halkvakifder.org